ProGate Pro

Produktkategorier: Grindar och Industri.

INDUSTRI SKJUTGRIND ProGate Pro är en fribärande enkel- eller dubbelflyglig skjutgrind med dagöppning 4–12 meter per flygel. Ramverket spänner över 7245–16285 mm och är uppbyggt på profiler. Grindens underliggare, i form av en 160×150 mm C-profil, utgör tillsammans med ramverket grindens bärande enhet. Grinden har stativ och dubbelanhåll i läcker design tillverkade i rostfritt stål… Läs mer »

ProGate Bas

Produktkategorier: Grindar och Industri.

INDUSTRI SKJUTGRIND ProGate Bas är en fribärande enkel- eller dubbelflyglig skjutgrind med dagöppning 4–8 meter per flygel. Ramverket spänner över 6515–11515 mm och är uppbyggt på profiler. Grindens underliggare, i form av en 95×85 mm C-profil, utgör tillsammans med ramverket grindens bärande enhet. Grinden har stativ och dubbelanhåll tillverkade av varmförzinkade stålprofiler. Säkerhet Stoppknappar för… Läs mer »

ProFold vikgrind

Produktkategorier: Grindar, Industri och Snabbgående vikgrindar.

INDUSTRI VIKGRIND ABAS Protects vikgrind ProFold tillverkas som standard med profilfyllnad och ”hajtand” som överklättringsskydd. Grindarna monteras på stolpar tillverkade av helsvetsade stålrör i dimension 150 x 150 x 5 mm. Som standard tillverkas stolparna med fotplatta och levereras med ingjutningsgods. Grindarna hängs på kraftiga gångjärn. För att säkerställa lång livslängd, tillverkas ABAS Protects grindar… Läs mer »

Slaggrindar

Produktkategorier: Grindar, Industri och Slaggrindar.

INDUSTRI SLAGGRIND ABAS Protect tillverkar ett brett program av grindar för industrin. Våra profilfyllda slaggrindar täcker en dagöppning från 1 m till 12 m. Standardutförande är med profilfyllnad och tre rader taggtråd som överklättringsskydd. Detta är vad som rekommenderas i Svenska stöldskyddsföreningens regler för mekaniskt inbrottsskydd (SSF200 utgåva 4). För att säkerställa en lång livslängd… Läs mer »

Skjutgrind TRM

Produktkategorier: Grindar och Industri.

INDUSTRI SKJUTGRIND Skjutgrind TRM är en fribärande motordriven skjutgrind försedd med grindstativ av profilrör. Grinden är profilfylld. Grindbladets höjd är cirka 2 m och försett med två rader taggtråd så att totalhöjden blir cirka 2,4 m. Avstånd mellan mark och grindblad är cirka 100 mm vid fundamentet. Grindbladet löper mellan fyra bärhjul. Grinden är varmförzinkad… Läs mer »

Gånggrindar

Produktkategorier: Grindar, Industri och Slaggrindar.

INDUSTRI GÅNGGRIND ABAS Protects gånggrindar tillverkas profilfyllda som standard med tre rader taggtråd som överklättringsskydd. För att säkerställa lång livslängd tillverkar vi våra grindar av helsvetsade stålrör som varmförzinkas enligt EN ISO 1461 (medeltjocklek 55-70 µm zink). Alternativt varmförzinkas och pulverlackas grindarna, vilket ger grindarna förutsättningar att tåla stora påfrestningar i form av fysisk åverkan… Läs mer »

Rotationsgrind RTD

Produktkategorier: Grindar, Industri och Rotationsgrindar.

ROTATIONSGRINDAR Rotationsgrind RTD är en elektromekanisk treställig grind för kontrollerad personpassage. Grindens fria bredd är 755 mm. Grinden är tillverkad av pulverlackerade aluminiumprofiler, vilket ger grinden ett mycket högt korrosionsmotstånd i tuffa miljöer samt gör att det eleganta utseendet håller sig intakt även under intensivt och långvarigt bruk. Grinden är spärrad för trafik i båda… Läs mer »

Manuell rotationsgrind MRG

Produktkategorier: Grindar, Industri och Rotationsgrindar.

ROTATIONSGRINDAR Rotationgrind MRG är en helt igenom mekanisk grind för personpassage. Grinden är tillverkad av varmförzinkade stålrör vilket ger grinden ett mycket högt korrosionsskydd. Grinden är öppen för passage i en riktning och spärrad i motsatt riktning. Grinden kan enkelt ställas upp för fri passage i båda riktningar. Byte av spärriktning möjlig. Fakta: Höjd x… Läs mer »