Skjutgrind TRM

INDUSTRI SKJUTGRIND

Skjutgrind TRM är en fribärande motordriven skjutgrind försedd med grindstativ av profilrör. Grinden är profilfylld.

Grindbladets höjd är cirka 2 m och försett med två rader taggtråd så att totalhöjden blir cirka 2,4 m. Avstånd mellan mark och grindblad är cirka 100 mm vid fundamentet. Grindbladet löper mellan fyra bärhjul.

Grinden är varmförzinkad i överensstämmelse med EN ISO 1461. Grinden drivs i basutförandet via en i styrskåpet integrerad drivenhet med motor och snäckväxel. Kraftöverföring från drivenhet till grindblad sker med kuggstång.

Grinden levereras komplett med ABAS standarddokumentation, samt är CE-märkt, provkörd och kontrollerad på fabrik.

Fakta:

  • Dagöppning: < 6 m
  • Höjd: 2 m
  • Överklättringsskydd: 2 rader taggtråd
  • Ytbehandling: Varmförzinkning
  • Fyllning: Profiler 25 x 25 mm
  • Drivsystem: Kuggstång

Utrustningspaket:

Basutförande (hålldonsstyrt)
Motordriven hålldonsstyrd skjutgrind levereras med ett återfjädrande nyckelmanöverdon på grindens utsida. Endast öppning via nyckel. Nyckeln vrids i den riktning man önskar köra grinden och stannar automatiskt så fort nyckeln släpps.
Utrustningspaket
Säkerhet (impuls­styrning) Grinden utrustas med 3 aktiva klämlister på grindstativ. På grindbladets fram- och bakstam monteras inaktiva stötupptagande gummilister. Drivmotorn förses med aktiv strömbegränsning som kontinuerligt mäter hur tungt grindbladet går och reverserar samt stannar grinden om den stöter på ett hinder. Grinden återstartas genom att påverka grindens resetknapp. Grinden utrustas med nyckelmanöverdon och återfjädrande stoppknapp på grindstativets utsida och stoppknapp med spärr på grindstativets insida. Grinden utrustas med fotocell som hindrar grindrörelse om fordon, person eller annat hinder finns i grindöppningen (kräver kabelrör mellan grind och anhåll.)
Nyckel Nyckelmanöverdon på grindens insida. Grinden öppnas och stängs med nyckel.
Radio Radio och handsändare. Grinden öppnas och stängs via radiohandsändare.
GSM GSM-styrning. Grinden öppnas via GSM och stänger på automatik.
Tidsstyrning 1 Dagläge 06:30 – 17:00 (ställbar tid)
Nattläge 17.01 – 06:29 (ställbar tid)
Grinden öppnar och stänger på automatik. Om grinden öppnas i nattläge stänger den på automatik efter 30 sekunder. Helger står grinden i nattläge. Via manuell omkopplare kan grinden tvångsköras i nattläge, exempelvis om man vill undvika att grinden står öppen under storhelg som infaller en vardag.
Tidsstyrning 2 Dagläge 06:30 – 17:00 (ställbar tid)
Nattläge 17.01 – 06:29 (ställbar tid)
Första person som kommer till grinden öppnar grinden. Om grinden står i dagläge förblir grinden öppen till tidpunkt för nattläge infaller då den stänger automatiskt. Om grinden öppnas i nattläge stänger den på automatik efter 30 sekunder. Helger står grinden i nattläge. Via manuell omkopplare kan grinden tvångsköras i nattläge, exempelvis om man vill undvika att grinden står öppen under storhelg som infaller en vardag.
Utrustningsvillkor
· Vid utrustning utöver basutförande är grönt säkerhetspaket obligatoriskt.
· Gula paket kan kombineras fritt.
· Endast ett rött utrustningspaket kan väljas.
· Radiopaketet kan ej kombineras med tidsstyrningspaket.
· Endast ett av tidsstyrningspaketen kan väljas.

 

Skjutgrind TRM